Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije

vabi vse člane in ostale zainteresirane posameznike na predavanje

Dr. Zora Ilc Rutar

Naslov predavanja:  Dobri odnosi za dobro sodelovanje (v dijaških domovih)

 ali

Kako doseči sedanje generacije?

Vsi se strinjamo, da so dobri odnosi potrebni za boljše (so)delovanje. Toda na kaj mislimo, ko govorimo o dobrih odnosih? Ali je dober odnos to, da vse razumem in dopuščam ali to, da sem nepopustljiv in zahteven? Ali obstaja »tretja pot«? Kakšno vlogo ima pri tem dobro počutje – ali je potrebno ali je ovira? V našem druženju bomo osvetlili pomen dobrega stika kot vzvoda za dobre odnose in se naslonili na koncept »spodbudne odločnosti« (angl. warm demander). V delavnicah boste lahko reflektirali lasten stil delovanja in preizkusili osnovne vaje za krepitev socialne in čustvene pismenosti, ki jih boste lahko uporabili pri svojih dijakih.

Interaktivno predavanje z delavnico bo potekalo v petek, 20. marca 2020, s pričetkom ob 9.30 uri

v prostorih Dijaškega doma Tabor, Kotnikova ul. 4, Ljubljana.

Prosimo vas, da izpolnite PRIJAVNICO najkasneje do ponedeljka, 16. marca 2020.

 Kotizacija*:

Člani DVDDS** 35 eur
Ostali 50 eur

*Kotizacija zajema udeležbo na predavanju, okrepčilo med odmorom in potrdilo o udeležbi. Kotizacijo plačate po prejemu računa na TRR SI56 1010 0005 3706858 (BIC/SWIFT: BAKOSI2X) s pripisom »Predavanje 2020«.

** Člani DVDDS s poravnanimi vsemi obveznostmi do DVDDS.

Program srečanja:

9.30-11.00 DOBRI ODNOSI ZA DOBRO KLIMO IN VKLJUČENOST (predavanje, video, izkustvena delavnica – »Kaj potrebujem za dobro so-delovanje?«)

11.00-11.30 ODMOR

11.30-13.00 ODNOSNA KOMPETENCA UČITELJA OZ. VZGOJITELJA (predavanje, video, delavnica – »Uporaba opomnika za vključujoče vodenje mladih.«)

13.00-14.00 KREPITEV ODNOSNE KOMPETENCE PRI DIJAKIH S KREPITVIJO ČUSTVENE IN SOCIALNE PISMENOSTI ( predavanje, video, delavnica – »Mala šola čustvene in socialne pismenosti.«)

 

 Vljudno vabljeni!

                                                                                                                                                        Saša Šterk

                                                                                                                                               predsednica DVDDS