Vabimo vas k sodelovanju na

VI. mednarodnem kongresu dijaških domov Slovenije

 

Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in s Skupnostjo dijaških domov, organizira VI. mednarodni strokovni kongres z naslovom: 

»Izzivi vzgoje v globalni družbi«

Kongres bo potekal 22. in 23. marca 2018 v prostorih Dijaškega doma Tabor, Vidovdanska 7, Ljubljana.

Mednarodni kongres je strokovno srečanje, namenjeno strokovnim delavcem dijaških domov, osnovnih in srednjih šol, vzgojnih in prevzgojnih ustanov, univerz, ustanov za izobraževanje odraslih, centrov za socialno delo, svetovalnih centrov, nevladnih organizacij, zdravstvenih in drugih ustanov, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, ali so kakorkoli povezane s tem področjem. Cilji kongresa so usmerjeni k strokovnemu izpopolnjevanju, izmenjavi mnenj, spoznanj znotraj in izven stroke ter utrjevanju strokovne identitete vzgojiteljev dijaških domov in drugih strokovnih delavcev.  K sodelovanju vabimo tudi strokovnjake iz drugih držav, saj želimo naša spoznanja širiti tudi izven naših meja in pridobivati spoznanja tujih strokovnjakov.

Sekcije iz preteklih kongresov smo ohranili in jih nekoliko razširili, da zajemajo aktualne teme današnjega časa:

  1. Integriteta, kompetence in avtonomija v vzgojnem delu
  2. Poti v prihodnost – vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
  3. Vodenje in management v vzgoji in izobraževanju
  4. Kulturne, športne in druge prostočasne dejavnosti
  5. Soočanje mladih z izzivi sodobne družbe
  6. Sekcija mladih

Splošni pogoji in roki

Uradni jezik kongresa je slovenščina, delovni jeziki so angleščina, hrvaščina in srbščina.

Aktivni udeleženci (referat ali delavnica in prispevek v zborniku) svojo udeležbo ter naslov in povzetek prispevka prijavite preko spletne strani društva (http://www.dvdds.si) najkasneje do 6. 11. 2017. Prosimo, da se navedenih rokov držite, sicer vam ne moremo zagotoviti, da bo vaš prispevek uvrščen v program in objavljen v zborniku. Prijava je dokončno veljavna s plačano kotizacijo.

Prispevki naj bodo urejeni v skladu z Navodili avtorjem za pripravo in predstavitev prispevkov

za VI. mednarodni kongres dijaških domov Slovenije 2018, ki so objavljena na spletni strani društva.

Vsak avtor lahko sodeluje z največ dvema prispevkoma. Plača eno kotizacijo. Vsak prispevek na kongresu lahko predstavi samo avtor (in soavtor).

Potrdilo o aktivni udeležbi bodo prejeli samo udeleženci, ki bodo na kongresu svoj prispevek tudi predstavili. Za samostojni referat na mednarodnem kongresu ali konferenci imajo udeleženci po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive priznane štiri točke.

Udeleženci brez prispevka se prijavite preko spletne strani društva najkasneje do 17. 3. 2018.

Vse aktualne informacije v zvezi s kongresom bomo objavljali na spletni strani društva.

Dodatne informacije so na voljo preko elektronskega naslova kongresdvdds2018@gmail.com