Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije združuje vzgojitelje, svetovalne delavce in ravnatelje dijaških domov iz Slovenije in zamejstva. Deluje od leta 1993 in skrbi za povezovanje in strokovno rast pedagoških delavcev v dijaških domovih.
V vseh letih obstoja si v društvu prizadevamo in organiziramo mnoge aktivnosti, ki so namenjene srečevanju strokovnih delavcev, izmenjavi mnenj in izkušenj ter pridobivanju novih spoznanj. Podajamo pobude, predloge in pripombe za izboljšanje položaja dijaških domov, vzgojiteljev in dijakov.

V letu 2023 obeležujemo 30-letnico našega delovanja, ki jo bomo obeležili s sloganom:

»Z MLADOSTJO RASTEMO, V PRIHODNOST VERJAMEMO«
že 30 let

V dijaških domovih je doma mladost – mladost naših dijakov, ki stopajo na svojo samostojno pot, in nas, mladih po srcu, ki z dijaki delamo. Sobivamo, spoznavamo svet, se pogovarjamo o življenju, se smejimo, včasih nestrinjamo, a na koncu smo del iste družine – našega dijaškega doma. Skupaj rastemo, saj se dijaki učijo iz naših izkušenj, ravnanj in zgleda, nas vzgojitelje pa navdihujejo njihova razigranost in brezskrbnost, njihov pogled na življenje in svet, poznavanje in uporaba tehnologije ter številna preizkušanja v različnih izzivih. Verjamemo v prihodnost, saj mladostnike pozorno spremljamo in vodimo na njihovi poti do odraslosti, zato lahko zatrdimo, da se v času bivanja v dijaškem domu razvijejo v zrele posameznike. Prepričani smo, da bo mladost tudi v prihodnje gonilna sila razvoja dijaških domov tako na osebnem nivoju kot društvenem povezovanju.

Ob tej priložnosti razpisujemo NAGRADNE NATEČAJE in vabimo vas ter vaše dijake k sodelovanju. Sodelujete lahko na LIKOVNEM, FOTOGRAFSKEM in LITERARNEM natečaju.
Tema vseh treh natečajev je »Z MLADOSTJO RASTEMO, V PRIHODNOST VERJAMEMO«.

LIKOVNI NATEČAJ: Likovna dela so lahko poljubne velikosti in na poljubnih podlagah, prav tako je poljubna tudi likovna tehnika.

Izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
Naslov likovnega dela:
Ime in priimek avtorja:
Letnica nastanka, likovna tehnika:
Ime in priimek mentorja:
Dijaški dom:
Opis likovnega izdelka (v treh do desetih povedih):
Kriteriji: Ocenjevali bomo izvirnost predstavitve razpisane teme, avtentičnost in sporočilnost
izdelka.
Mentorje prosimo, da do 3. marca 2023 pošljete fotografije likovnih del v digitalni obliki (.jpg
ali .jpeg) in dodate spodaj zahtevane podatke likovnih izdelkov na e-naslov: info@dvdds.si

FOTOGRAFSKI NATEČAJ: Vsak dijaški dom lahko sodeluje s poljubnim številom fotografij, vendar lahko avtor fotografije sodeluje z največ 2 fotografijama.
Vsaka fotografija mora biti opremljena z naslednjimi podatki:
Naslov fotografije:
Ime in priimek avtorja:
Letnica nastanka fotografije:
Ime in priimek mentorja:
Dijaški dom:
Opis fotografije (v treh do desetih povedih):
Kriteriji: Ocenjevali bomo izvirnost predstavitve razpisane teme, avtentičnost in sporočilnost fotografije.
Mentorje prosimo, da do 3. marca 2023 vse fotografije v digitalni obliki (minimalna velikost je 1600 px po daljši stranici, 240 dpi) in opremljene z zgoraj navedenimi podatki pošljete na e-naslov: info@dvdds.si

LITERARNI NATEČAJ: Dijaki lahko sodelujete z literarnimi prispevki različnih zvrsti. Napišete
lahko zgodbo, esej ali spesnite pesem.
Zaželeno je, da so prispevki napisani v pisavi Arial, velikost 12. Prispevki naj bodo lektorirani, saj bodo v primeru osvojitve nagrade v poslani verziji objavljeni na prireditvi.
Tudi tu mora biti vsak prispevek opremljen s podatki:
Naslov dela:
Ime in priimek avtorja:
Letnica nastanka dela:
Ime in priimek mentorja:
Dijaški dom:

Kriteriji: Ocenjevali bomo izvirno obravnavo teme, slog, jezik, vsebino s sporočilnostjo, umetniški vtis posameznega besedila in splošno kakovost literarnega prispevka.
Mentorje prosimo, da do 3. marca 2023 pošljete literarna dela in dodate spodaj zahtevane podatke likovnih izdelkov na e-naslov: info@dvdds.si

Natečaji se zaključijo 3. 3. 2023.

  1. 3. 2023 bodo na straneh DVDDS objavljeni rezultati natečaja, 24. 3. 2023 pa bodo zmagovalna dela razstavljena tudi na osrednji prireditvi ob praznovanju 30-letnice DVDDS v Ljubljani.

NAGRADE

V vseh treh kategorijah bomo podelili po 3 nagrade:

  1. nagrada: bon za 70 evrov + knjižna nagrada + spominek z logotipom društva +
    priznanje za osvojeno 1. mesto
  2. nagrada: bon za 50 evrov + knjižna nagrada + spominek z logotipom društva +
    priznanje za osvojeno 2. mesto
  3. nagrada: bon za 30 evrov + knjižna nagrada + spominek z logotipom društva +
    priznanje za osvojeno 3. mesto

Ker vemo, da tudi vi rastete z mladostjo in verjamete v prihodnost, nam boste pomagali in se boste odzvali na naše natečaje!

Za to se vam iskreno zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

V imenu Društva vzgojiteljev dijaških domov Slovenije
Saša Jerman Šterk
predsednica DVDDS