icon-support-policies-2Statut DVDDS

Predlog za zahvalo – obrazec

Predlog za priznanje – obrazec

Poslovnik o delu zbora članov DVDDS 

Pravilnik o podeljevanju priznanj in zahval

Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju društva

GDPR – izjava o zasebnosti