Prof. dr. sc. Kristina Urbanc, Univerza v Zagrebu, Pravna fakulteta, Oddelek za socialno delo

Foto: splet

Dr. Kristina Urbanc je zaposlena kot redna profesorica, predstojnica Katedre za teorijo in metode socialnega dela. Magistrirala in doktorirala je na Fakulteti za edukacijsko rehabilitacijo. Njeno področje je socialno delo, je licencirana za sistemsko družinsko terapijo, integrativno otroško psihoterapijo in supervizijo v psihosocialnem delu.

Predmetna področja njenega predavateljskega dela so: Uporabniški vidik v socialnem delu, Socialno delo s posameznikom, Kreativne metode v socialnem delu, Integrativno socialno delo, Metode supervizije.

Raziskovalno področje s katerim se ukvarja je: perspektiva uporabnika socialne pomoči v praksi, teorija in raziskave na področju socialnega dela, socialno delo z invalidi, strokovna usposobljenost in etika socialnega dela, teorije pomoči.

Izr. prof. dr. Dan Podjed, Inštitut za narodopisje ZRC SAZU, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Antropolog dr. Dan Podjed je višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU in izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna področja, ki so v njegovem znanstvenem fokusu so: aplikativna antropologija, digitalna antropologija, poslovna in organizacijska antropologija, razmerja med ljudmi in tehnologijami, trajnostni načini življenja, altruizem, prostovoljstvo.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je njegova dela dvakrat uvrstila med izjemne dosežke na področju znanosti, in sicer leta 2011 in 2021.

Leta 2023 je prejel nagrado bob leta, ki jo podeljuje časnik Večer.

»Imamo cel kup gurujev sreče, ki nas prepričujejo, da nismo dovolj srečni in da se moramo potruditi, da bomo bolj. A mislim, da bomo najbolj srečni takrat, ko se bomo nehali truditi biti srečni in ko bomo namenili pozornost drugemu.« (Bob leta 2022)

Vir: https://isn2.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/dan-podjed-sl

Vir izjave: Bob leta 2022 antropologu Danu Podjedu – RTV SLO

Prof. dr. in dr. med. Zvezdan Pirtošek, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Nevrološka klinika v Ljubljani

Dr. Zvezdan Pirtošek je specialist nevrolog, profesor klinične nevrologije in bivši predstojnik Katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, predstojnik Kliničnega oddelka za bolezni živčevja na Nevrološki kliniki. Vodi ambulanto za starejše, ki imajo različne možganske bolezni. Prof. dr. Pirtošek poleg tega vodi tudi pouk nevrologije oz. nevroloških ved na drugih fakultetah na Univerzi (Filozofska in Pedagoška fakulteta) in pouk Kognitivne nevroznanosti I in II na srednjeevropskem Meduniverzitetnem (Dunaj, Budimpešta, Zagreb in Bratislava) študiju kognitivne znanosti.

Klinično in raziskovalno je aktiven predvsem na področju nevrodegenerativnih bolezni in kognitivne nevroznanosti.

Za svoje prodorno, strokovno in človekoljubno delovanje na področju zdravljenja demence je leta 2018 prejel državno odlikovanje Red za zasluge.

Vir: https://www.mf.uni-lj.si/kn/predstavitev

Vir: https://n1info.si/poglobljeno/dr-zvezdan-pirtosek-kako-lahko-sebi-in-drugim-podarimo-mir/

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Zvezdan_Pirto%C5%A1ek

Dr. Dragan Petrovec, Pravna Fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za kriminologijo

Foto: splet

Dr. Dragan Petrovec je doktor pravnih znanosti, pravnik, penolog, kriminolog, znanstveni svetnik, redni profesor. Delal je na Ministrstvu za pravosodje. V ženskem zaporu na Igu je sodeloval pri eksperimentu sprostitve režima in omenjeni zapor kasneje tudi vodil. Je strokovnjak in raziskovalec na področju kriminologije in penologije, predavatelj na Pravni fakulteti, Fakulteti za socialno delo in Fakulteti za varnostne vede. Je strokovnjak za področje izvrševanja zaporne kazni. Ukvarja se s filozofijo in prakso kaznovanja, tretmajem obsojenih in s kriminalitetno politiko.

Po upokojitvi še vedno predava in se aktivno odziva na razne aktualne družbene in politične dogodke. Poznamo ga tudi kot pisatelja in publicista. Poleg številnih strokovnih objav je napisal in objavil več leposlovnih del, redno piše kolumne in eseje, ki jih lahko beremo v Dnevniku.

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dragan_Petrovec

Jožica Gramc – Pika, Zavod za šolstvo Republike Slovenije, Svetovalka za področje družboslovja

Foto: splet

Jožica Pika Gramc je zaposlena na Zavodu za šolstvo RS kot svetovalka za področje družboslovja. S Angažirana je pri pripravi priporočil za izvajanje prostovoljstva, ki bo priloga nacionalni strategiji za prostovoljstvo. Sodeluje z nevladnimi organizacijami: Amnesty International, Filantropija, Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje, Klub globalnega učenja, Mreža Unescovih šol…

Z raznimi prostovoljskimi dejavnostmi uči učence, dijake, njihove učitelje in starše o kulturi miru. Organizira tabore, delavnice, seminarje in druge oblike izobraževanja kot so: Kultura sobivanja, Umetnost sobivanja, En svet – sodelovanje in soustvarjanje, Socialno učenje ipd. za pedagoške delavce, starše in mlade. Njeno vodilo je »Prisluhni, razmisli, upoštevaj in skupaj ustvarjaj«.

Leta 2014 je na Siciliji prejela Mednarodno nagrado Učitelj za mir.

Vir: https://arhiv.zrss.si/objava/intervju-jozica-gramc-pika

Vir: https://365.rtvslo.si/arhiv/dobra-dela/174315064

Vir: Jožica Gramc | Dnevnik

Doc. dr. Andrej Flogie, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Zavod A. M. Slomšek Maribor

Foto: splet

Dr. Andrej Flogie je direktor Zavoda A. M. Slomška ter predstojnik oddelka za tehniko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. V letih 2006-2009 je bil direktor direktorata za informacijsko družbo (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo), v obdobju 2020-2022 pa svetovalec za digitalizacijo izobraževanja v kabinetu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Je vodja več mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov, ukvarja pa se z vplivom sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije na družbo in izobraževanje.

Na fakulteti je nosilec predmetov: Predmetni učitelj: Didaktika tehnike II, Načrtovanje in upravljanje proizvodnje v šolah, Tehnika – področje izobraževanja: Individualno raziskovalno delo.

Njegovo osrednje raziskovalno zanimanje je usmerjeno na Inovativna učna okolja.

Vir: https://tehnika.fnm.um.si/dr-andrej-flogie/

Vir: https://slovenskaprosveta.org/sp_osebe/andrej-flogie/

Prof. Dr. Noah Charney, umetnostni zgodovinar, predavatelj, raziskovalec, pisatelj, urednik, kolumnist

Foto: splet

Dr. Noah Charney je ameriški profesor umetnostne zgodovine, pisatelj in kolumnist. Predaval je na več univerzah po svetu, tudi na Univerzi v Ljubljani. Je predavatelj, urednik, moderator, komentator, poročevalec, raziskovalec. Zanima ga tudi antropologija – kulturno izročilo, naravna bogastva, ljudska verovanja in miti. Še posebno se posveča opazovanju in proučevanju življenja v Sloveniji, o čemer piše v esejih, kolumnah in člankih, ki jih objavlja v raznih publikacijah povsod po svetu.

Pozorno spremlja in obravnava tudi pedagoško področje in izobraževalne sisteme v številnih državah po svetu. Poskuša odgovoriti na vprašanje: Kaj lahko storijo starši in učitelji, da bi otrokom vzbudili zaupanje in ljubezen do učenja?

Vir: https://beletrina.si/avtor/noah-charney

Vir: https://noahcharney.smugmug.com/About-Me/Bio

Vir: https://noahcharney.smugmug.com/

Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Noah_Charney

Vir: https://www.facebook.com/noah.charney1

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=8VM6T1ORfEU