Člani društva so lahko vzgojitelji in drugi strokovni delavci, ki so zaposleni v dijaških domovih ter vsi zainteresirani strokovni in znanstveni delavci, ki se kakorkoli ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem v Republiki Sloveniji.

Član društva lahko postane tudi tuji državljan, če se utemeljeno sklepa, da bo njegovo delovanje skladno z načeli in nameni Društva, navedenih v teh pravilih.

Članstvo v Društvu je prostovoljno.

Članstvo v Društvu ni ovira za člana, da se včlani v katerokoli drugo društvo.
(več o pravicah in dolžnostih članov Društva si lahko preberete v Statutu Društva)

POSTOPEK PRIJAVE:
–   natančno preberite Statut Društva vzgojiteljev dijaških domov Slovenije,
–   če se strinjate s pravicami in dolžnostmi člana, izpolnite pristopno izjavo,
–   izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na e-naslov info@dvdds.si ali na naslov:

Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije
Vidovdanska 7
1000 Ljubljana

  • Članarina znaša 25€ oz. 20 € za upokojence.