Kot vsako leto, vas tudi letos vabimo, da se odzovete na razpis komisije za priznanja in zahvale Društva vzgojiteljev dijaških domov Slovenije.

Vzgojitelji s svojim strokovnim delom pomagajo mladim poiskati prave poti v času bivanja v dijaških domovih. Dosegajo vidne uspehe na področju vzgoje in izobraževanja. Povezujejo se z ostalimi dijaškimi domovi ter se trudijo ohranjati vezi med domovi v Sloveniji in v zamejstvu. S svojim delom pripomorejo k prepoznavnosti poklica ter njegovemu razvijanju.

Z razpisom vas želimo spodbuditi, da predlagate vzgojitelje iz vašega kolektiva, ki si v skladu z razpisnimi pogoji zaslužijo priznanje ali zahvalo.

Svoje predloge pošljite najkasneje do  srede, 24. aprila 2019 s priporočeno pošto na naslov: Dijaški dom Šolskega centra Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur s pripisom »komisija za priznanja« ali na elektronski naslov: mojca.oset@sc-s.si, z naslovljeno datoteko: »Komisija za priznanje«

Razpis
Poziv ravnateljem/-icam
Predlog za priznanje
Predlog za zahvalo