DIJAŠKI DOMOVI KOT POMEMBEN DEL SLOVENSKEGA PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Dijaški domovi Slovenije so pomemben del področja vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, saj v njih biva preko 5000 mladostnikov, kar je skoraj 7-odstotni delež celotne populacije, ki se šola na srednjih in poklicnih ter gimnazijskih programih. Domski dijaki preživijo tu najpomembnejši del svojega odraščanja, ko iščejo poti iz otroštva in družinske skupnosti v samostojno odraslo življenje.  Namestitev v dijaški dom jim omogoča, da se lahko šolajo na šoli, ki so si jo izbrali za želeni poklic ali nadaljnjo študijsko pot.

V nadaljevanju želimo predstaviti naše področje, kajti menimo, da javnosti, tudi strokovne, premalo poznajo in razumejo delovanje dijaških domov, vsebino našega dela in velik prispevek, ki ga doprinašamo h kvaliteti in uspešnosti srednješolskega izobraževalnega sistema v Sloveniji. V dijaških domovih dijaki ne le spijo in jedo, temveč mladostniku, družini, šoli, družbi v celoti predstavljajo predvsem podporni steber, saj opravljajo pomembno skrbniško, vzgojno in izobraževalno nalogo. »/… naš/ model dijaških domov /…/ je v Evropi, prepoznan kot unikaten /…/ posnemanja vreden zgled celo v državah z višjim splošnim življenjskim standardom«. Kot primer lahko navedemo, da podatki dokazujejo, da je učni uspeh dijakov, ki so vključeni v dijaški dom, v primerjavi z učnim uspehom dijakov, ki se vozijo od doma ali pa živijo pri zasebnikih, pomembno boljši.

Želimo, da je naš strokovni prispevek na področju vzgoje in izobraževanja prepoznan in upoštevan in da smo kot sposobni sogovorniki aktivno vključeni v vsakršno oblikovanje morebitnih novih smernic delovanja, še posebej pa v razmerah, ki so jih in jih bodo morda prinesle omejitve za preprečevanja širjenja koronavirusa.

V ta namen smo izvedli anketo med strokovnimi delavci dijaških domov in pripravili dokument o pomembnosti dijaških domov v vzgojno-izobraževalnem sistemu Slovenije.

Prenesete si ga lahko tukaj: DIJAŠKI DOMOVI KOT POMEMBEN DEL SLOVENSKEGA PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA