Prof. dr. sc. Kristina Urbanc, Univerza v Zagrebu, Pravna fakulteta, Oddelek za socialno delo

Foto: splet

“What we can learn from the stories of our children and adolescents?”

Prof. dr. sc. Kristina Urbanc je socialna delavka, doktorica znanosti s področja socialne pedagogike, supervizorka na področju psihosocialnega dela, strokovnjakinja za sistemsko družinsko terapijo ter integrativno otroško psihoterapijo.

Zaposlena je kot redna profesorica na Katedri za socialno delo na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu, kjer poučuje različne predmete na dodiplomski in podiplomski stopnji, kot so Kreativne metode socialnega dela, Študij in obravnava socialnega primera, Uporabniški pogled na socialno delo, Integrativno socialno delo, Metode individualne in skupinske supervizije, ipd.

Poleg tega deluje tudi kot terapevtka, ki uporablja metodo psihodrame pri delu z adolescenti v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in družine v Veliki Gorici, na Hrvaškem. 

Je avtorica treh knjig in preko 60 člankov objavljenih v strokovnih in znanstvenih revijah. Vodi supervizijske treninge in projekte, tako doma kot v tujini.

Trenutno je predsednica Hrvaške zveze za supervizijo in organizacijski razvoj (HDSOR).

Vir: https://www.pravo.unizg.hr/kristina.urbanc

Vir: https://www.hdsor.hr/?page_id=429

Izr. prof. dr. Dan Podjed, Inštitut za narodopisje ZRC SAZU, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

“Kako sem storil samomor na omrežju in zakaj se odtlej počutim bolje”

Antropolog dr. Dan Podjed je višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU in izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna področja, ki so v njegovem znanstvenem fokusu so: aplikativna antropologija, digitalna antropologija, poslovna in organizacijska antropologija, razmerja med ljudmi in tehnologijami, trajnostni načini življenja, altruizem, prostovoljstvo.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je njegova dela dvakrat uvrstila med izjemne dosežke na področju znanosti, in sicer leta 2011 in 2021.

Leta 2023 je prejel nagrado bob leta, ki jo podeljuje časnik Večer.

»Imamo cel kup gurujev sreče, ki nas prepričujejo, da nismo dovolj srečni in da se moramo potruditi, da bomo bolj. A mislim, da bomo najbolj srečni takrat, ko se bomo nehali truditi biti srečni in ko bomo namenili pozornost drugemu.« (Bob leta 2022)

Vir: https://isn2.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/dan-podjed-sl

Vir izjave: Bob leta 2022 antropologu Danu Podjedu – RTV SLO

Dr. Dragan Petrovec, Pravna Fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za kriminologijo

“Zakaj bi se učili iz zgodovine, če je pa nasilje tako privlačno?”

Foto: splet

Dr. Dragan Petrovec je doktor pravnih znanosti, pravnik, penolog, kriminolog, znanstveni svetnik, redni profesor. Delal je na Ministrstvu za pravosodje. V ženskem zaporu na Igu je sodeloval pri eksperimentu sprostitve režima in omenjeni zapor kasneje tudi vodil. Je strokovnjak in raziskovalec na področju kriminologije in penologije, predavatelj na Pravni fakulteti, Fakulteti za socialno delo in Fakulteti za varnostne vede. Je strokovnjak za področje izvrševanja zaporne kazni. Ukvarja se s filozofijo in prakso kaznovanja, tretmajem obsojenih in s kriminalitetno politiko.

Po upokojitvi še vedno predava in se aktivno odziva na razne aktualne družbene in politične dogodke. Poznamo ga tudi kot pisatelja in publicista. Poleg številnih strokovnih objav je napisal in objavil več leposlovnih del, redno piše kolumne in eseje, ki jih lahko beremo v Dnevniku.

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dragan_Petrovec

Jožica Gramc – Pika, Zavod za šolstvo Republike Slovenije, Svetovalka za področje družboslovja

“Obrazi človečnosti v skupnosti”

Foto: splet

Jožica Pika Gramc je zaposlena na Zavodu za šolstvo RS kot svetovalka za področje družboslovja. S Angažirana je pri pripravi priporočil za izvajanje prostovoljstva, ki bo priloga nacionalni strategiji za prostovoljstvo. Sodeluje z nevladnimi organizacijami: Amnesty International, Filantropija, Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje, Klub globalnega učenja, Mreža Unescovih šol…

Z raznimi prostovoljskimi dejavnostmi uči učence, dijake, njihove učitelje in starše o kulturi miru. Organizira tabore, delavnice, seminarje in druge oblike izobraževanja kot so: Kultura sobivanja, Umetnost sobivanja, En svet – sodelovanje in soustvarjanje, Socialno učenje ipd. za pedagoške delavce, starše in mlade. Njeno vodilo je »Prisluhni, razmisli, upoštevaj in skupaj ustvarjaj«.

Leta 2014 je na Siciliji prejela Mednarodno nagrado Učitelj za mir.

Vir: https://arhiv.zrss.si/objava/intervju-jozica-gramc-pika

Vir: https://365.rtvslo.si/arhiv/dobra-dela/174315064

Vir: Jožica Gramc | Dnevnik

Doc. dr. Andrej Flogie, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Zavod A. M. Slomška Maribor

“Kako umestiti umetno inteligenco v vzgojno izobraževalno delo?”

Foto: splet

Dr. Andrej Flogie je direktor Zavoda A. M. Slomška ter predstojnik oddelka za tehniko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. V letih 2006-2009 je bil direktor direktorata za informacijsko družbo (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo), v obdobju 2020-2022 pa svetovalec za digitalizacijo izobraževanja v kabinetu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Je vodja več mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov, ukvarja pa se z vplivom sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije na družbo in izobraževanje.

Na fakulteti je nosilec predmetov: Predmetni učitelj: Didaktika tehnike II, Načrtovanje in upravljanje proizvodnje v šolah, Tehnika – področje izobraževanja: Individualno raziskovalno delo.

Njegovo osrednje raziskovalno zanimanje je usmerjeno na Inovativna učna okolja.

Vir: https://tehnika.fnm.um.si/dr-andrej-flogie/

Vir: https://slovenskaprosveta.org/sp_osebe/andrej-flogie/

Prof. Dr. Noah Charney, umetnostni zgodovinar, predavatelj, raziskovalec, pisatelj, urednik, kolumnist

“The Benefits of Experience Abroad: An Expat’s Guide to Growth through Travel”

Foto: splet

Dr. Noah Charney je ameriški profesor umetnostne zgodovine, pisatelj in kolumnist. Predaval je na več univerzah po svetu, tudi na Univerzi v Ljubljani. Je predavatelj, urednik, moderator, komentator, poročevalec, raziskovalec. Zanima ga tudi antropologija – kulturno izročilo, naravna bogastva, ljudska verovanja in miti. Še posebno se posveča opazovanju in proučevanju življenja v Sloveniji, o čemer piše v esejih, kolumnah in člankih, ki jih objavlja v raznih publikacijah povsod po svetu.

Pozorno spremlja in obravnava tudi pedagoško področje in izobraževalne sisteme v številnih državah po svetu. Poskuša odgovoriti na vprašanje: Kaj lahko storijo starši in učitelji, da bi otrokom vzbudili zaupanje in ljubezen do učenja?

Vir: https://beletrina.si/avtor/noah-charney

Vir: https://noahcharney.smugmug.com/About-Me/Bio

Vir: https://noahcharney.smugmug.com/

Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Noah_Charney

Vir: https://www.facebook.com/noah.charney1

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=8VM6T1ORfEU

Gorazd Pučnik, ravnatelj Dijaškega doma Srečka Kosovela v Trstu

Mladoletni migranti preko Trsta, deset tisoč zgodb

Foto: splet

Gorazd Pučnik, je bil po končanem študiju vzgojitelj v Dijaškem domu Srečka Kosovela v Trstu, zdaj pa je  že vrsto let ravnatelj Združenja slovenskega dijaškega doma Srečko Kosovel. Predstavlja se tudi kot mož in oče v številčni družini, na katero je zelo ponosen. Je kritičen in empatičen do pojavov v sedanjih družbeno političnih okoliščinah, predvsem pa je predan vzgojnemu delu z mladimi.

V  dijaškem domu  pokrivajo raznolike vzgojne dejavnosti. Delajo z otroci in mladostniki od zgodnjega otroštva do polnoletnosti. Poleg skrbi za popoldansko učenje in pisanje domačih nalog, skrbijo za poučevanje in negovanje slovenskega jezika mladih v zamejstvu, od osnovne do višješolske izobrazbe.

Poleg tega  so pri vzgojnem delu in skrbstvu izrazito socialno usmerjeni, saj se že več kot 25 let  posvečajo mladoletnim priseljencem in beguncem,  kar se vidi iz projekta »Ptički brez gnezda«.

Vir: https://slovenskaprosveta.org/sp_osebe/gorazd-pucnik/

Vir: https://www.noviglas.eu/gorazd-pucnik-o-mladih-pribeznikih/

Vir: https://www.facebook.com/watch/?v=943115282753144

Vir slike: https://www.primorski.eu/binrepository/910×608/0c18/900d506/none/11104/OIHQ/dijaski-dom-2_159998_20200410184453.jpg

Program VIII. mednarodnega kongresa dijaških domov