Predsednica društva:

Saša Šterk

Člani izvršnega odbora:
Olga Jazbinšek, podpredsednica
Metoda Barić Rebolj
Ksenija Uršič
Rasta Vrečko
Marinka Povše Kastrevc
Tadeja Zagoršek
Mojca Oset

Člani nadzornega odbora:organi 1
Liljana Gabrič Hvasti, predsednica
Mojca Bekš
Andrej Čepin

Komisija za zahvale in priznanja:
Mojca Oset
Tanja Frank
Barbara Štingl

Častno razsodišče:
Nataša Erjavec
Metka Trunkelj Mirtič
Matjaž Perenič