1 del izobraževanja Mladostniki v stiski: Strokovno predavanje Julije Kržišnik dr. med., specialistka psihiatrije, je potekal  preko Zooma v petek, 11. marca 2022 med 9. in 15. uro.

V zadnjem obdobju smo priča porastu anksioznih in depresivnih motenj pri mladostnikih. Čemu je tako? Kaj današnji mladostniki doživljajo, kaj potrebujejo?

Odrasli moramo odpreti oči in začutiti mladostnike, ki so pred nami. Mladostniki potrebujejo prostor, ki bo zanje varen, da bodo lahko spregovorili o tem, kako se počutijo, kaj doživljajo in kako jim je. Želijo pripadati, biti slišani, upoštevani in dovolj dobri takšni, kot so. Odrasli moramo znati mladostniku prisluhniti, da ga lahko podpremo in smo z njim tudi v njegovih najtežjih čutenjih. Pomembno je, da ustvarimo varno okolje, kjer lahko spregovorimo o stiskah in skupaj z mladostnikom rastemo.

Na kakšen način pa nam lahko to uspe, smo imeli priložnost se naučiti na našem strokovnem izobraževanju.

PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA:

Petek, 11. 3. 2022: Strokovno predavanje Julije Kržišnik dr. med., specialistka psihiatrije

 9. 00: Uvod v predavanje

9. 30 – 10.15: Stres in obvladovanje stresa

10. 15 – 10. 20: kratek odmor

10.20 – 11.30: Anksioznost

11. 30 – 11. 50: odmor

11. 50 – 12. 10: kratka diskusija

12. 10 – 13. 30: Samopoškodbeno vedenje in samomorilnost pri mladih

13. 30 – 13. 45: odmor

13:45 – 14: 30: Posebnosti ob duševnih stiskah pri mladih in priporočila za pogovor z mladostnikom v stiski za vzgojitelje v dijaških domovih

14. 30 – 15.00: Zaključek predavanja z diskusijo

Predavateljica nam je temeljito predstavila zahtevne teme, imeli smo priložnost utrditi in pridobiti novo znanje.

Spletne povezave za poglobitev znanja:

OMRA je akronim za program z naslovom Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja. Poglavitni cilj inovativnega programa OMRA je seznaniti prebivalstvo, kaj je duševno zdravje in kako se soočiti ter obvladovati motnje razpoloženja. 

Živ?Živ! je spletna postaja, kjer o duševnem zdravju in samomoru pišejo strokovnjaki in ljudje z osebnimi izkušnjami. Je stičišče informacij, raziskav in preventivnih programov. Želijo, da njihova postaja pomaga spregovoriti o samomoru.

Program za duševno zdravje mladih To sem jaz je usmerjen v krepitev duševnega zdravja in psihične odpornosti mladih – v razvijanje veščin ter kompetenc, ki mladostnike podpirajo med odraščanjem in delujejo kot zaščita v kriznih situacijah. Temelji na delovnih pristopih spletnega svetovanja in preventivnega dela v šolah.

2. del: Interaktivna delavnica na temo pogovorov z mladostniki v stiski, s primeri iz prakse, trening komunikacije, igranje vlog, pravilni odzivi, nepravilni odzivi, tehnike deeskalacije in drugo bodo potekale v živo, v petek 20. maja 2022 v Dijaškem domu Tabor v Ljubljani in jih bo prav tako vodila Julija Kržišnik dr. med., specialistka psihiatrije.