Zakorakali smo v leto 2021, dijaški domovi pa še vedno ostajajo zaprti. Vsi si želimo čimprejšnje vrnitve v dijaške domove skupaj z dijaki, v dialoški odnos s fizično bližino in sobivanjem ter soustvarjanjem. Do takrat pa se bomo trudili vzdrževati in ohranjati odnose, jim pokazati da mislimo na njih, da nam je mar zanje in da smo tu –  v pripravljenosti za podporo, oporo in pomoč.

V decembru 2020 smo vas povabili, da delite primere dobrih praks dela na daljavo. Odziv je bil velik.  Zbrali smo vaše prispevke in jih delimo z vsemi nami. Ustvarjamo z njimi novo prakso, za katero nismo bili ne šolani ne pripravljeni. Naj nam ti primeri služijo kot iztočnica in vir idej, s katerimi ustvarjamo nove vmesne prostore za srečevanja z dijaki.

IZ-PRAKSE-ZA-NOVO-PRAKSO-1

Nabralo se je še dodatnih primerov dobre prakse dela na daljavo, zato smo se odločili jih zbrati in objaviti. Naj vam dobro služijo kot navdih.