Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in s Skupnostjo dijaških domov, organizira VII. mednarodni strokovni kongres z naslovom:

                                        »Izzivi vzgoje v globalni družbi«

 
Kongres bo potekal 25. in 26. marca 2021 v prostorih Dijaškega doma Tabor, Kotnikova ulica 4, Ljubljana.

Mednarodni kongres je strokovno srečanje, namenjeno strokovnim delavcem dijaških domov, osnovnih in srednjih šol, vzgojnih in prevzgojnih ustanov, univerz, ustanov za izobraževanje odraslih, centrov za socialno delo, svetovalnih centrov, nevladnih organizacij, zdravstvenih in drugih ustanov, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, ali so kakorkoli povezane s tem področjem. Cilji kongresa so usmerjeni k strokovnemu izpopolnjevanju, izmenjavi mnenj, spoznanj znotraj in izven stroke ter utrjevanju strokovne identitete vzgojiteljev dijaških domov in drugih strokovnih delavcev.  K sodelovanju vabimo tudi strokovnjake iz drugih držav, saj želimo naša spoznanja širiti tudi izven naših meja in pridobivati spoznanja tujih strokovnjakov.

Vabljeni k sodelovanju!

Organizacijski in programski odbor kongresa

Najava