Splošni pogoji in roki

  • Uradni jezik kongresa je slovenščina, delovni jeziki so angleščina, hrvaščina in srbščina.
  •  Aktivni udeleženci (referat ali delavnica in prispevek v zborniku) svojo udeležbo ter naslov in povzetek prispevka prijavite s spletno prijavo: AKTIVNA PRIJAVA najkasneje do 2. 10. 2023.  2023. Podrobnejšo časovnico recenzijskega postopka si lahko ogledate v spodnji tabeli. Prosimo, da se navedenih rokov držite, sicer vam ne moremo zagotoviti, da bo vaš prispevek uvrščen v program in objavljen v zborniku.
  • Prispevki naj bodo urejeni v skladu z »Navodili avtorjem za pripravo in predstavitev prispevkov za VIII. Mednarodni kongres dijaških domov Slovenije 2024«, ki so objavljena na spletni strani društva.
  • Prispevki bodo objavljeni v jeziku udeleženca, povzetki v jeziku udeleženca in angleščini.
  • Vsak avtor oziroma soavtor lahko sodeluje samo z enim prispevkom.
  • Vsak prispevek na kongresu lahko predstavi samo avtor (in soavtor).
  • Potrdilo o aktivni udeležbi bodo prejeli samo udeleženci, ki bodo na kongresu svoj prispevek tudi predstavili. Samostojni referat na mednarodnem kongresu ali konferenci se točkuje v skladu z veljavnim Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.
  • Udeleženci brez prispevka se prijavite s spletno prijavo: PRIJAVA najkasneje do 15. 3. 2024.

Vse aktualne informacije v zvezi s kongresom bomo objavili na spletni strani društva.

 

Oznake: