Vse člane društva in ostalo zainteresirano javnost vabimo na redni letni zbor članov Društva, ki bo potekal v okviru 48. strokovnega srečanja vzgojiteljev dijaških domov in sicer v torek, 26.junija 2018, ob 10.00 v prostorih Hotela Oleander v Strunjanu (Strunjan 17, 6320 Strunjan).

Dnevni red:

 1. Pozdrav in otvoritev letnega zbora članov.
 2. Izvolitev organov zbora članov:
  – predsednika zbora članov in dva člana predsedstva,
  – tričlansko verifikacijsko komisijo,
  – zapisnikarja,
  – dva overitelja zapisnika.
 3. Pregled zapisnika zadnje skupščine.
 4. Poročilo predsednice.
 5. Finančno poročilo.
 6. Poročilo nadzornega odbora.
 7. Razprava in sprejem poročil.
 8. Poročilo komisije za podeljevanje zahval in priznanj.
 9. Slavnostna podelitev zahval in priznanj.
 10. Razno:
 11. – Program dela Društva za šol.l.2018/19
  – Potrditev višine članarine za leto 2019

  Vljudno vabljeni!